top of page

תעודת בגרות באקדמא

דבר המפמ״ר:

 

מוזיקה נחשבת ככלי ביטוי בעולם, שפה בינלאומית לא מילולית ומופשטת. יש לה מקום מרכזי בחיי בני האדם, בכל התרבויות, בכל הגילאים והשפעתה על ההתנהגות האנושית ועל הישגי התלמידים ידועה ומוכחת גם במחקרים. עשייה מוזיקלית מהווה מקור השראה וגורם מכריע בעיצוב תהליכים חינוכיים, היא יוצרת סביבה פתוחה, יצירתית, הרמונית, המאפשרת שיתופי פעולה בין אנשים, חברות תרבויות ועמים.

 

לרבים מאתנו היא משמשת כשפה שניה ומהווה חלק בלתי נפרד מעולמו התרבותי – חינוכי של התלמידים ואחת הדרכים המרכזיות לעיצוב אישיותם.

 

חשיבותו של החינוך המוזיקלי כגורם המעצב את אישיותו של התלמיד ומשפיע עליו לטווח ארוך לקראת היותו אדם בוגר אינה מוטלת בספק.

 

אנו חותרים להצבת העשייה החינוכית והמוזיקלית על גווניה השונים במרכז העשייה הבית ספרית, לגילוי יוזמה ואחריות, הובלה ומנהיגות בקידום העשייה המוזיקלית על כל גווניה, להרחבתה ולהעצמתה במערכת החינוך ומחוצה לה- בחינוך הבלתי פורמלי.

 

בברכה,

בצלאל קופרווסר 
מפמ"ר מוזיקה

משרד החינוך

 

על הבגרויות:

תלמידים הלומדים בקונסרבטוריונים נמצאים בפיקוח מוזיקלי, רשאים להיבחן בבחינת בגרות מוזיקה רסיטל.

בחינה זו מזכה את הנבחנים בבחינה בהיקף 5 יחידות לימוד.

ניתן להיבחן בכל המקצועות בכל הכלים הקלאסים, גאז', פופ, רוק, כלים מזרחים, כלים עתיקים ובסגנונות שונים.

הבחינה מבוצעת ע"י תלמידים בכיתות י"ב, אך בשנה האחרונה התקבלה תוכנית תלת שנתית להכנת תלמידים להיבחן

בנגינה ובשירה.

bottom of page