top of page

דוד בן מנחם

יו״ר הדירקטוריון

מלאו יותר מעשרים שנה למועד בו התבקשתי לשמש כיושב ראש הועד המנהל של קונסרבטוריון אקדמא. היו אלה שנים מרתקות בהן למדתי לעומקה את המשמעות של החינוך המוסיקלי ואת השפעתו מרחיקת הלכת על נפשם, הליכותיהם והווייתם של התלמידים.

ראיתי מוסד מעולה הפועל ללא דופי ועושה מלאכה הראויה לכל שבח, שבמשך שנות קיומו העמיד אלפי בוגרים, שניתן לומר שחייהם השתנו ללא הכר.

עדות לכך "שרשרת הדורות" המופלאה, שבה הורים שלמדו במוסד בשעתם מביאים את ילדיהם ללמוד בו, ואפילו סבים וסבתות שהיו תלמידים בצעירותם מביאים את נכדיהם ונכדותיהם.

צוות מורים מעולה, מסור ומקצוען, שוקד על הבאת התלמידים לא רק לשליטה בלי נגינה, אלא לאהבת המוסיקה והבנת העולם הקסום שבו.

אני יכול לומר בפה מלא ובלב שלם כי ההתנסות הבלתי רגילה הזו של לימודים בקונסרבטוריון אקדמא מומלצת וראויה כחוויה מרגשת ובלתי נשכחת

בברכה,

דוד בן מנחם

יו״ר הדירקטוריון

bottom of page