בצלאל קופרווסר

מפקח מרכז על החינוך המוסיקלי

משרד החינוך

הקונסרבטוריון באשדוד פועל משנת 1966. לאורך יותר מחמישים שנות קיומו עוסק הקונסרבטוריון בטיפוח התלמידים, מאפשר מיצוי הכישורים והכישרונות בתחום המוסיקה ומפתח מחד גיסא מצוינות כערך מרכזי אישי ומאידך גיסא כערך אנושי, חברתי ותרבותי. הקונסרבטוריון באשדוד הינו מוסד האמון על חינוך מוסיקלי איכותי, מציע חינוך למצוינות ושואף בין השאר להכשיר אמנים שימשיכו לייצג את מקומה של המוסיקה והמוסיקאים בארץ ובעולם. בד בבד עם לימודי מוסיקה ברמה גבוהה מושם גם דגש על חינוך לערכים של סובלנות, תרומה לקהילה וקבלת האחר. צוות ההנהלה וההוראה בעבר ובהווה מהווה דוגמא ומופת למורים ומנהלים מובילים

בחינוך המוסיקלי. אני מאחל לקונסרבטוריון שימשיך להיות מוסד חינוכי מוסיקלי עירוני, שפועל ברמה האיכותית והמקצועית ביותר, ויאפשר פלורליזם סגנוני בתחום המוסיקה מתוך השקפת עולם המבקשת שיוויון הזדמנויות ותוך ראיית השונות בחברה הישראלית.

איחוליי לתושבי אשדוד לעוד הרבה שנים טובות של שגשוג ופריחה בכלל ובתחום החינוך המוסיקלי בפרט

בברכה,

בצלאל קופרווסר

מפקח על החינוך המוסיקלי

משרד החינוך

מעוניינים לקבל עוד פרטים?

מזכירות אקדמא בימים א׳-ה׳ 13:00-19:30

  8 מונארט מרכז תרבות, רח׳ דרך ארץ

טל׳:  08-8545135

08-8545139        

 08-8677325 :פקס

 akadma66@gmail.com:דוא״ל

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon