top of page

פרויקט חינוכי מוזיקלי ״בי״ס מנגן״

פרויקט מוזיקלי חינוכי ביוזמתו ובתמיכתו של ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי.

-

הפרויקט קודם ב-25 בתי ספר יסודיים באשדוד.

ביוזמתו ובתמיכתו של ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי,

קודם פרויקט מוזיקלי חינוכי ב-25 בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים באשדוד ללימוד כלי נשיפה וכלי קשת. הפרויקט מאפשר לכל ילד הקניית מיומנות נגינה ולחשיפה לעולם המוזיקלי, בכך מהווה הזדמנות נדירה להכרת המוזיקה ההופכת במרוצת השנים לחלק מאישיותו והצלחתו של התלמיד. במהלך שנת הלימודים משתתפים תלמידי הפרויקט בכל הטקסים והאירועים הבית ספריים. בסוף שנת הלימודים נחשפים התלמידים  בקונצרט סיום לציון הישגיהם המוזיקליים.

החינוך המוזיקלי משפיע מבחינה אמנותית, תרבותית, חינוכית  וחברתית.

לאחר ההכרות הראשונה ולאחר "שלמדו לדבר בצלילים", וממשיכים את חייהם המוזיקליים במסגרת קונסרבטוריון אקדמא.

 

קונסרבטוריון למען הקהילה -

מורים ותלמידים עם הרכבים ותזמורות מהווים שגריר נאמן למוזיקה ומופיעים בקונצרטים רבים ובאירועים שונים במרכזים קהילתיים ובכל מוסדות התרבות בעיר.

ביוזמתו של

ראש העיר -

ד״ר יחיאל לסרי.

bottom of page