top of page

תחרות כלי נשיפה לזכרו של עז ישראלי

התחרות לזכרו של עז ישראלי, נועדה לעודד מיומנויות אצל נגני כלי נשיפה בכל הרמות והגילאים.

תחרות כלי נשיפה לזכרו של עז ישראלי התקיימה לראשונה בשנת 2015 באקדמא.

תחרות נושאת פרסים שנוסדה באדיבותה של משפחת ישראלי להנצחת זכרו של עז ישראלי, בוגר אקדמא שניגן על חצוצרה וקלידים והגיע להישגים מרשימים.

מטרות התחרות לעודד מיומנויות אצל נגנים בכל הרמות והגילאים ולחדד אותם, להיחשף לעולם מוזיקלי עשיר, להופיע על במה ולהשמיע ברבים את הישגיהם.

bottom of page