top of page

כלי נשיפה

מנהל -מר ארנסט פרל

נגן טרומבון, בעל השכלה בפסיכולוגיה חינוכית, מורה ומחנך, מנצח,

בוגר תזמורת צה"ל, מנהל פרויקט מוזיקלי בבתי הספר.

לימודים בכלים מעץ- חליל צד, קלרינט, סקסופון , אבוב, חלילית.

לימודים בכלים ממתכת- חצוצרה, קרן יער, טרומבון, בריטון, טובה.

מחלקת כלי נשיפה באקדמא הינה מחלקה גדולה המונה כ-90 תלמידים. במסגרת המחלקה פועלות 3 תזמורות כלי נשיפה מחולקות לפי רמת נגינה וגיל, הרכבים קטנים וגדולים. תלמידי המחלקה משתתפים בתחרויות ואירועים עירוניים ובינעירוניים. כמו כן תלמידים מצטיינים ניגשים למבחני קרן שרת ולמבחני בגרות.

מורי המחלקה:

שגלוב רומן

מסטרמן בני

פרוצ׳יוק ויקטור

קרמשטיין יורי

זובקו לאוניד

זילברמן יעקב

מורשטיין ארלן

אלטשולר אלכסנדר

אקשטיין זוריק

גורזלצ׳יק יבגני

bottom of page